KUM-ÇAKIL YIKAMA ELEME TESİSLERİ
  KUM ÇAKIL ELEME TESİSİMİZ
 
   
  Kum Eleme ve Yıkama Tesisleri
 
Yapılaşmanın temel unsuru olan dere ve dağ kumunun, yıkanıp, yabancı maddelerden ayrılarak tüm inşaat sektöründe kullanılabilecek nitelikli malzeme haline getirilmesi amacıyla 80-200 ton/saat kapasiteli olarak imal edilirler.
Malzeme içindeki mil oranına göre, helezon, kovalı veya susuzlandırmalı olacak şekilde farklı ekipmanlarla dizayn edilebilirler.
Kumanda kabini kullanımı kolay, ergonomik ve tamamen otomatiktir.
35 yıllık deneyimimizle ürettiğimiz bu makinalar, TSE'li malzemelerin kullanılması ve döner kısımların da muhafaza içine alınması suretiyle azami kalite ve güvenlik standartları yerine getirilerek imal edilmişlerdir.


TESİSİN TARİFİ (ÖRNEK TESİS TARİFİDİR)

KUM-ÇAKIL YIKAMA ELEME TESİSİ’nin teorik Besleme kapasitesi 120 T/saat
olacak, elenecek agregayı; ince kum (0 – 2 mm), kum (0 – 5 mm), 1 numara çakıl (5 – 12 mm) ve eleküstü
çakıl (12 – 80 mm) olmak üzere 4 cinse ayıracaktır. Eleme 200 m3/saat su ile gerçekleştirilecektir. Besleme bunkerinden, konveyör vasıtasıyla eleme makinasına nakledilen agrega burada elenir ve elek üstü ile 1 numara çakıl 600 mm’lik konveyörle stoklanır. Elek alt kademesinden gelen su+kum , helezon kanatlı kovalı kum ayırma makinasına nakledilir ve buradanda ince kum ve kum olmak üzere iki cinse ayrılır.
Tesis bir operatör ile kumanda kabininden otomatik kumanda ile çalıştırılacak ve durdurulacaktır.

TESİSTEKİ EKPMANLAR:

1- AGREGA BUNKERİ ........................................................................................... 1 ADET
1-01 Tesiste 30 m3 hacminde agrega bunkeri olacaktır.
1-02 Bunker 7 mm sacdan imal edilecek ve U profillerle takviye edilecektir.
1-03 Gövde üst kısmı sistemin sıhhatli çalışması için 100x100 mm eğik ızgara ile örtülecektir.
1-04 Bunker; çelik konstrüksiyon ayaklar üzerine montajlı olacaktır.
1-05 Bunker üzerine; agreganın düzenli akışını sağlamak amacıyla 1.1 kW gücünde vibrasyon
motoru konulacaktır.

2- DOZAJ BANDI .................................................................................................. 1 ADET
2-01 Dozaj bandı; B=700 mm genişliğinde L=2.650 mm boyunda imal edilecektir.
2-02 Taşıyıcı rulolar; 90 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6204
ZZ kendinden yağlı rulman ile imal edilecektir.
2-03 Taşıyıcı rulolar; 120 mm aralıklarla dizilecektir.
2-04 Konveyör bandı; 700 mm genişliğinde, 5 kat kort bezli 12 mm kalınlıkta, nihayetsiz ve T.S.E.
Belgeli olacaktır.
2-05 Bant hızı sabit olup, agrega ayarı vidalı kapak ile yapılacaktır.
2-06 Dozaj bandı; 5.5 kW motor + redüktör ile tahriklidir.

3- BUNKER - ELEME MAKİNASI ARASI BESLEME KONVEYÖRÜ ......... 1 ADET
3-01 Konveyör; B=800 mm genişliğinde L=20.000 mm boyunda imal edilecektir.
3-02 Taşıyıcı rulolar; 76 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6204
ZZ kendinden yağlı rulman ile imal edilecektir.
3-03 Dönüş ruloları; 76 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6203
ZZ kendinden yağlı rulman ile imal edilecek, kum-mil sarılmasını önlemek için boru üzerine
110 mm kauçuk ringler dizilecektir.
3-04 Taşıyıcı rulo grupları özel konstrüksiyonda üçlü rulo grubu olacak ve ~750 mm aralıklarla
dizileceklerdir.
3-05 Konveyör bandı; 800 mm genişliğinde, 4 kat kort bezli 10 mm kalınlıkta, nihayetsiz, T.S.E
Belgeli olacaktır.
3-06 Tahrik tamburu; 385 mm çapında olacak, patinajı önlemek için özel konstrüksiyonda imal edi-
lecektir.3-07 Gergi tamburu; 385 mm çapında olacak ve tamburda vidalı gerdirme sistemi bulunacaktır.
3-08 Konveyör taşıyıcı şasesi; boru konstrüksiyonda yapılacak , dört parçalı olarak imal edilip,
montajda civata-konstrüksiyon ile birleştirilecektir.
3-09 Konveyör bandı; tahrik tamburu tarafında düz sıyırıcı ile gergi tamburu tarafında ise çavuş tekli
sıyırıcı ile temizlenecektir.
3-10 Konveyör taşıma kapasitesi 150 m3/saat olup hızı 1.4 m/sn’ dir.
3-11 Konveyöre etli profilden yürüyüş platformu yapılacaktır.Yürüyüş platformu perfore sac ile döşe
necek, yürüyüşte kaymayı ve kum tanelerinin birikmesini önleyecek konstrüksiyonda olacaktır.
3-12 Tahrik istasyonunun bakımı için konveyörün uç kısmına geniş bakım platformu yapılacaktır.
3-13 Konveyör; 7,5 kW motor + redüktör ile tahriklidir.

4- ELEME MAKİNASI ............................................................................................ 1 ADET
4-01 Eleme makinası; 1600x6000 mm ebadında 3 (iki) kademeden oluşacak, her kademe için eleme
alanı 9.6 m2 olacaktır.
4-02 Eleme makinası kademeleri 1600x1200 mm ebadında 5 (dört) adet özel gergi tertibatlı elek te-
linden oluşmaktadır. (Elek telleri Vulkalon olacak ve MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.)
4-03 1600x1200 mm’lik elek telleri; taşıyıcı şase üzerine, elek boyuna yerleştirilen T’ler üzerinde
balık sırtını alacaktır. T’lerin üzerleri özel U profil kauçuk ile kaplanacaktır.
4-04 Eleme makinası; dört noktadan, üçer adetten toplam oniki adet yay üzerinde serbest titreşimli
olarak çalışacaktır.
4-05 Eleme makinası yatakları çelik döküm olacak ve yağlama sıvı yağ ile gerçekleştirilecektir.
4-06 Eleme makinası yataklamasında NSK, SKF, FAG, RHP firmasının eleme makinaları için ürettiği
özel rulmanlar kullanılacaktır.
4-07 Eleme makinası amplitude’u tahrik mili uçlarındaki 2 adet ağırlık ile ayarlanacaktır.
4-08 Eleme makinası özel müstakil şasesi ile bir bütün oluşturacak, ana taşıyıcı şaseye civata-konst-
rüksiyon ile bağlanacaktır.
4-09 Eleme makinası gergi civataları bakım kolaylığı getirecek şekilde özel konstrüksiyonda yapılacaktır.
4-10 Eleme makinasında konstrüksiyonda kullanılan somunlar fiberli (kilitli) olacaktır.
4-11 Eleme makinası üzerindeki dağıtıcı oluklar malzemeyi kayıpsız olarak konveyörlere aktarabilecektir.
4-12 Eleme makinası yıkama ünitesi düzenli dağılımı kazayakları sağlayacaktır.
4-13 Su girişleri Şiber vanalar ile kontrol edilecektir
4-14 Eleme makinası 22 kW motor + çelik kardan kavrama ile tahriklidir.

5- HELEZON KANATLI KOVALI KUM AYIRMA MAKİNASI ................. 2 ADET
5-01 Kum ayırma makinası teknesi 6 mm sacdan U profillerle takviyeli olarak imal edilecek ve
2900x9000 mm H=1200 mm ebatlarında olacaktır.
5-02 2300 mm ring üzerine 12 adet 700mm ve 700 mm genişliğinde bitişik kovalar ile 400 mm
genişliğindeki tek sıra kovalar; ø2800 mm çapını oluşturacak şekilde, çelik 5 (beş) adet ring
arasına civata-konstrüksiyon ile montajlıdır.
5-03 Ringler; 4 adet çelik kol ile ana şafta civata-konstrüksiyon bağlanacaktır.
5-04 Kum ayırma makinasında; tekne içindeki kumları kovalara taşıyacak helezon kanatlar buluna-
cak, bu kanatlar birbirlerine ve şafta civata-konstrüksiyon ile bağlanacaktır.
5-05 Kum ayırma makinasından; 0-5 mm kum ve ince kum olmak üzere iki cins malzeme çıkacaktır.
5-06 Kirli su; iki adet boru ile atık su kanallarına verilecektir.
5-07 Kova ağızlarında kuma dalmayı kolaylaştıracak, aşınmaya mukavim, testere dişli çelik ağızlık-
lar bulunacak ve bunlar kovalara civata-konstrüksiyon bağlanacaktır.
5-08 Kovalar; sulu kumu süzebilecek ve çıkış oluğuna süzülmüş kumu rahatca dökebilecek kabili-
yette olacaktır.
5-09 Dönüş hızı; sabit olup , gerektiğinde kasnaklar ile ayarlanabilecektir.
5-10 Sistem; 11 kW motor + redüktör + kayış kasnak ile tahriklidir.
7- KUM (0-7) STOK GEZER KONVEYÖR ..................................................... 1 ADET
7-01 Konveyör; B=800 mm genişliğinde L=25.000 mm boyunda imal edilecektir.
7-02 Taşıyıcı rulolar; 90 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6204 ZZ
kendinden yağlı rulman ile imal edilecektir.
7-03 Taşıyıcı rulo grupları özel konstrüksiyonda üçlü rulo grubu olacak ve ~850 mm aralıklarla dizilecektir.
7-04 Dönüş ruloları; 76 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6204 ZZ ken-
dinden yağlı rulman ile imal edilecek, kum-mil sarılmasını önlemek için boru üzerine 115 mm kauçuk
ringler dizilecektir.
7-05 Konveyör bandı; 800 mm genişliğinde, 4 kat kord bezli 10 mm kalınlıkta, nihayetsiz, T.S.E Belgelidir.
7-06 Tahrik ve gergi tamburu 500 mm çapında olacak, patinajı önlemek için özel konstrüksiyonda imal
edilecek ve gergi tamburu sepet tipi yapılarak vidalı gerdirme sistemi bulunacaktır.
7-07 Konveyör bandı tahrik tamburu tarafında tekli düz sıyırıcı, gergi tamburu tarafında ise çavuş tekli sıyırı-
cı ile temizlenir.
7-08 Konveyör taşıyıcı şasesi boru konstrüksiyonlu olacak ve 3 (üç) parçalı imal edilerek montaj esnasında
civata-konstrüksiyon ile birleştirilecektir.
7-09 Tahrik istasyonunun bakımı için yürüyüş platformu ile uç kısmına geniş bakım platformu yapılacaktır.
7-10 Kum stok sahasını genişletmek amacıyla konveyöre; yürüyüş düzeni yapılacak ve bu düzen sayesinde
konveyör sağa ve sola toplam 24 metre ray üzerinde tekerlekleri vasıtasıyla gezebilecektir.
7-11 Konveyör ; 11 kW motor + redüktör ile tahriklidir.
7-12 Konveyör yürüyüş düzeni ise 0.55 kW motor + redüktör ile tahriklidir.

8- İNCE KUM TOPLAMA KONVEYÖRÜ .................................................................... 1 ADET
8-01 Konveyör; B=600 mm genişliğinde L=7.000 mm boyunda imal edilecektir.
8-02 Taşıyıcı rulolar; 76 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6203
ZZ kendinden yağlı rulman ile imal edilecektir.
8-03 Dönüş ruloları; 76 mm siyah borudan, labirentli polyamid başlık içersinde ön yağlamalı 6203
ZZ kendinden yağlı rulman ile imal edilecek, kum-mil sarılmasını önlemek için boru üzerine
110 mm kauçuk ringler dizilecektir.
8-04 Taşıyıcı rulo grupları özel konstrüksiyonda üçlü rulo grubu olacak ve ~750 mm aralıklarla dizi-
leceklerdir.
8-05 Konveyör bandı; 600 mm genişliğinde, 4 kat kort bezli 10 mm kalınlıkta, nihayetsiz, T.S.E
Belgeli olacaktır.
8-06 Tahrik ve gergi tamburu; 325 mm çapında olacak, patinajı önlemek için özel konstrüksiyonda
imal edilecek ve gergi tamburunda vidalı gerdirme sistemi bulunacaktır.
8-07 Konveyör bandı tahrik tamburu tarafında tekli düz sıyırıcı, gergi tamburu tarafında ise çavuş
tekli sıyırıcı ile temizlenir.
8-08 Konveyör taşıyıcı şasesi boru konstrüksiyonlu olacak ve tek parçalı imal edilecektir.
8-09 Konveyör 2.2 kW motor + redüktör ile tahriklidir.

9- STOK KONVEYÖRÜ .................................................................................................. 1 ADET
9-01 Konveyör; B=600 mm genişliğinde L=15.000 mm boyunda imal edilecektir.
9-02 Konveyör bandı; 600 mm genişliğinde; 4 kat kord bezli 10 mm kalınlıkta, nihayetsiz, T.S.E
Belgeli olacaktır.
9-03 Konveyörün diğer özellikleri 8 no’lu konveyörün özellikleriyle aynıdır.
9-04 Konveyör; 4 kW motor + redüktör ile tahriklidir.

10- STOK KONVEYÖRÜ .................................................................................................. 2 ADET
10-01 Konveyör; B=600 mm genişliğinde L=15.000 mm boyunda imal edilecektir.
10-02 Konveyör bandı; 600 mm genişliğinde; 4 kat kord bezli 10 mm kalınlıkta, nihayetsiz, T.S.E
Belgeli olacaktır.
10-03 Konveyörün diğer özellikleri 8 no’lu konveyörün özellikleriyle aynıdır.
10-04 Konveyör; 4 kW motor + redüktör ile tahriklidir.
11- KUMANDA KABİNİ VE OTOMATİK ELEKTRİK PANOSU .............. 1 ADET
11-01 Kumanda kabini 1500x2700mm taban ebadında, H=2400mm yüksekliğinde fiberglas olacaktır.
11-02 Açılabilir bir adet penceresi olacak ve kabin iç aydınlatması yapılacaktır.
11-03 Kabinin dört tarafı camlı olacak ve camlar iş makinaları konstrüksiyonunda olduğu gibi lastik fitil ile
kabine yerleştirilecektir.
11-04 Elektrik panosu; tüm elektrik motorlarının korunabileceği sistemde, tesisin işletme sırasına göre
otomatik olarak çalışacak şekilde yapılacaktır.
11-05 Elektrik malzemeleri SIEMENS ve TELEMECANIQUE , GENERAL ELEKTRİK marka olacaktır.
11-06 Bu firmaların listelerinde bulunmayan, ancak panoda kullanılması zorunlu olan malzemeler; piyasa-
dan T.S.E Belgeli olanlar tercih edilerek alınacaktır.
11-07 Panoda her motor için arıza lambası olacak, pano toza karşı korunacak konstrüksiyonda yapılacaktır.
11-08 Test çalışmaları için panoda stop - start şalterleri bulunacak ve manuel olarak çalıştırılabilecektir.
11-09 Sistem kilitli olarak çalışacak, devre dışı kalan makina tesisin durmasına neden olacaktır.
11-10 Pano üzerinde 220 - 380 Volt priz bulunacaktır.

TESİSİN TOPLAM MOTOR GÜCÜ= 86 kW’ tır. 
  Bugün 3 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=